Chính sách bảo mật thông tin
Rate this post

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: dùng để khởi tạo website cho khách hàng và các dịch vụ dành cho khách hàng.
2- Phạm vi sử dụng thông tin: trên website của khách hàng và các dịch vụ dành cho khách hàng.
3- Thời gian lưu trữ thông tin: cho đến khi khách hàng không đồng ý.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 30/5 kp9 Tân Biên Biên Hòa Đồng Nai.
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: chỉnh sửa qua email được khách hàng gửi tới.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp đều được công khai, vì vậy khách hàng phải cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ.

Lưu ý: Mọi thông tin của khách hàng do webtot.xyz quản lý, do vậy webtot.xyz có quyền xóa bỏ hoặc sửa đổi.