Quy định chung
Rate this post

Webtot.xyz điều khoản dịch vụ và chính sách sử dụng

Ngày áp dụng: 01/05/2016

Tất cả những vi phạm điều khoản đều được xử lý bởi Webtot.xyz và có thể bị hủy tài khoản, có hoặc không có cảnh báo.

Webtot.xyz là một nhà cung cấp dịch vụ web. Webtot.xyz bảo lưu quyền xóa bất kỳ tài khoản nào với lý do nào đó hay kể cả khi không có lý do. Webtot.xyz cung cấp dịch vụ cho bất kỳ website nào phù hợp với điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Webtot.xyz bảo lưu quyền thay đổi điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào.

Luật lệ quan trọng nhất là:

 1. Nội dung người lớn không được cho phép.
 2. Không cho host những site về warez/hacking/phishing.
 3. Không gửi mail hàng loạt (account sẽ tự động bị tạm ngưng nếu bạn cố gắng gửi nhiều mail cùng lúc). Nếu phần mềm của bạn làm được chuyện này, vô hiệu hóa nó ngay.
 4. Chúng tôi không cho phép host site có scripts dạng chia sẻ ảnh hoặc chia sẻ file.
 5. Website chat, proxy và script dạng tải file không được cho phép.
 6. Paid-to-surf, auto-surf, buxto,và những scripts tượng tự sẽ bị từ chối dịch vụ.
 7. Không cho phép tạo game onilne chứa scripts, như là ogame, mafia và các game tương tự.
 8. Những phần mềm như IP.Board hoặc là vBulletin, Datalife không được phép.
 9. Account sẽ không được dùng để lưu trữ file, tất cả website phải có nội dung thông thường.
 10. Site liên quan tới torrents/trackers sẽ không được host.

 

Bạn đồng ý để không dùng dịch vụ cho:

 1. Đăng tải, đăng bài viết, gửi thư điện tử, truyền tải, hoặc hiển thị nội dung vi phạm pháp luật, tiêu cực, đe dọa, sỉ nhục, quấy rối, gây nguy hại, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tự, thù địch, phân biệt chủng tộc, hoặc những điều không thể chấp nhận khác.
 2. Gây tổn hại cho trẻ vị thành viên dưới bất kỳ hình thức nào.
 3. Mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào.
 4. Giả mạo tiêu đề hoặc ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa qua Dịch Vụ;
 5. Tải lên, đăng bài, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc sử dụng phương thức khác để xử lý nội dung mà bạn không có quyền cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc theo mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền, thông tin mật) hoặc tiết lộ hợp đồng lao động và những thỏa thuận không được tiết lộ khác.
 6. Tải lên, đăng bài, email, truyền tải hoặc tạo điều kiện để sử dụng những nội dung vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, và những quyền sở hữu của bất kỳ bên nào.
 7. Tải lên, đăng bài, truyền tải hoặc hiển thị bất kỳ quảng cáo không được cho phép hoặc không được yêu cầu, những yếu tố mang tính quảng cáo, khuyến mãi, junk mail, spam, thư gửi hàng loạt, mô hình đa cấp, hay bất kì hình thức nào khác để câu khách, ngoại trừ nhũng khu vực được thiết kế để làm điều đó (như là web mua sắm);
 8. Tải lên, đăng bài, email, truyền tải hoặc hiển thị những nội dung có chứa phần mềm độc hại, virus hoặc tất cả những mã máy tính, file, phần mềm được thiết kế để can thiệp, phá hoại hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng, và các thiết bị truyền thông nào.
 9. Tải lên, đăng bài, email, truyền tải hoặc hiển thị những nội dung mang tính phát sóng (broadcast)/truyền trực tiếp (streaming).
 10. Can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tới dịch vụ, máy chủ, hoặc hệ thống kết nối tới dịch vụ, hoặc không tuân thủ quy định, quy trình, chính sách, luật lệ của mạng lưới dịch vụ.
 11. Cố tình hoặc không cố tình vi phạm luật của vùng, bang, quốc gia và quốc tế.
 12. Cung cấp tài liệu, tài nguyên (hoặc che giấu, giả mạo nguồn gốc, địa điểm, danh tính của tài liệu và tài nguyên đó) cho bất kỳ tổ chức nào bị chỉ định là khủng bố bởi chính phủ Hoa Kỳ.
 13. Theo dõi hoặc quấy rối người khác
 14. Tải lên, đăng bài, email, truyển tải dữ liệu dưới mục đích phân phối, chuyển tiếp hoặc truyền trực tiếp (streaming).
 15. Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người khác mà họ có dính líu tới các hành vi bị cấm và vi phạm trong điều 1 tới 14 ở trên.

Những luật khác:

Bạn và bất kỳ ai có quyền truy cập tài khoản phải đánh giá và chấp nhận rủi ro liên quan đến tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ nội dung nào. Webtot.xyz bảo lưu quyền xóa mọi nôi dung gây hại hoặc ảnh hưởng xấu tới Webtot.xyz , vi phạm luật và bất kỳ chính sách nào của Webtot.xyz tại thời điểm đó.

Bạn và Webtot.xyz có thể hủy tài khoản của bạn vào bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào. Để xóa tài khoản Webtot.xyz và tài khoản, bạn chỉ cần gửi email tới chúng tôi, trên trang web sẽ thông báo hủy trong vòng 20 đến 30 ngày.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu nào bị mất mát hoặc hư hại (có lẽ sẽ có xảy ra, ví dụ như hệ thống bị sập, lổ hổng an ninh, hoặc đĩa cứng bị hư)

Bằng việc đăng ký tài khoản tại Webtot.xyz , email của bạn sẽ tự động được đưa vào danh sách thư của chúng tôi. Webtot.xyz có quyền gửi bạn thư quảng. Bạn có thể từ chối chương trình này của Webtot.xyz bằng cách chặn email trong mail.

Trong phạm vi đầy đủ luật pháp, Webtot.xyz không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các dịch vụ Webtot.xyz gây ra. Bạn đồng ý, với chi phí của riêng bạn, để bồi thường, bảo vệ và giữ cho Webtot.xyz , các chi nhánh, các cán bộ, giám đốc, và nhân viên khỏi các cáo buộc từ bên thứ ba về trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất và / hoặc các chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến: không tuân thủ các điều khoản sử dụng, vi phạm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ nào đang được áp dụng.