• 20% Giảm giá
  • 50% - 80% Giảm giá
  • 10%! Giảm giá
  • 50%! Giảm giá
  • 10%! Giảm giá
  • 50% - 80% Giảm giá
  • 20% off Giảm giá
  • Off 50%! Giảm giá

Về Chúng Tôi

Shop Chúng tôi

Westcon-Comstor là nhà phân phối công nghệ kinh doanh hàng đầu trên thế giới.

Hoạt động tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mang đến giá trị và cơ hội kinh doanh bằng cách kết nối các nhà cung cấp CNTT hàng đầu thế giới với một kênh phân phối gồm các đại lý công nghệ, nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi kết hợp hiểu biết sâu sắc về ngành, chuyên môn kỹ thuật và nhiều thập kỷ kinh nghiệm phân phối để mang lại giá trị và tăng tốc cho các nhà cung cấp của chúng tôi và hỗ trợ các đối tác thành công trong kinh doanh.

Quá trình phát triển

Hoạt động tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mang đến giá trị và cơ hội kinh doanh bằng cách kết nối các nhà cung cấp CNTT hàng đầu thế giới với một kênh phân phối gồm các đại lý công nghệ, nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ.

Hoạt động

Hoạt động tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mang đến giá trị và cơ hội kinh doanh bằng cách kết nối các nhà cung cấp CNTT hàng đầu thế giới với một kênh phân phối gồm các đại lý công nghệ, nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp dịc

Thành tựu

Hoạt động tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mang đến giá trị và cơ hội kinh doanh bằng cách kết nối các nhà cung cấp CNTT hàng đầu thế giới với một kênh phân phối gồm các đại lý công nghệ, nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp dịc

Meet Our Team

Trần Tấn Phong

Trần Tấn Phong

Hacker mũ đen được định nghĩa là những kẻ chuyên đột nhập vào máy tính của người khác một cách bất hợp pháp và gây ra những tác hại nghiêm trọng cho nạn nhân bằng cách phá hủy hoặc ăn cắp dữ liệu từ hệ thống của họ.


Lê Minh Lượng

Lê Minh Lượng

Hacker mũ đen được định nghĩa là những kẻ chuyên đột nhập vào máy tính của người khác một cách bất hợp pháp và gây ra những tác hại nghiêm trọng cho nạn nhân bằng cách phá hủy hoặc ăn cắp dữ liệu từ hệ thống của họ.


Mai Đình Vinh

Mai Đình Vinh

Hacker mũ đen được định nghĩa là những kẻ chuyên đột nhập vào máy tính của người khác một cách bất hợp pháp và gây ra những tác hại nghiêm trọng cho nạn nhân bằng cách phá hủy hoặc ăn cắp dữ liệu từ hệ thống của họ.


Phạm Trung Tính

Tinh Đẹp Trai

Hacker mũ đen được định nghĩa là những kẻ chuyên đột nhập vào máy tính của người khác một cách bất hợp pháp và gây ra những tác hại nghiêm trọng cho nạn nhân bằng cách phá hủy hoặc ăn cắp dữ liệu từ hệ thống của họ.


Nguyễn Hưng

Hưng Xinh Đẹp

Hacker mũ đen được định nghĩa là những kẻ chuyên đột nhập vào máy tính của người khác một cách bất hợp pháp và gây ra những tác hại nghiêm trọng cho nạn nhân bằng cách phá hủy hoặc ăn cắp dữ liệu từ hệ thống của họ.